Tag: Smoothie Smoothie

เครื่องปั่นน้ำผลไม้มีกี่ประเภท แต่ละประเภทมีการใช้งานแตกต่างกันอย่างไร

จากกระแสคนรักสุขภาพในปัจจุบันที่เพิ่มมากขึ้น ผู้คนหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพ ทั้งกายออกกำลัง และการรับประทานอาหารก็มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกิน หรือแม้กระทั่งการเลือกบริโภคเครื่องดื่มก็มีการปรับเปลี่ยนตามไปด้วย ผู้คนหันมาดื่มน้ำผัก ผลไม้ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพกันมากขึ้น ทั้งแบบพาสเจอร์ไรซ์บรรจุกล่องสำเร็จรูปที่มีขายทั่วไป หรือบางคนต้องการดื่มน้ำผัก ผลไม้แบบคั้นสดใหม่ทุกวันก็สามารถหาซื้อเครื่องปั่นน้ำผลไม้มาติดไว้ที่บ้านซักเครื่องก็สามารถทำได้ แน่นอนว่าการที่ร่างกายได้รับสารอาหารจากน้ำผัก ผลไม้แบบสดใหม่อยู่ตลอดเป็นประจำทุกวันนั้น ย่อมได้รับคุณค่าสารอาหารที่มากกว่าการดื่มแบบบรรจุกล่องพาสเจอร์ไรซ์อยู่แล้ว สารอาหารที่อุดมอยู่ในผัก ผลไม้จะช่วยขับสารพิษออกจากร่างกายได้ดี ช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบย่อยอาหารและระบบการขับถ่ายให้สมดุลขึ้น มีส่วนช่วยผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักอีกด้วย…