Tag: มะดัน

น้ำมะดันปั่นมีดีอย่างไร

น้ำมะดันปั่นแก้วนี้มีสรรพคุณ ดังนี

  • ทำให้ร่างกายสดชื่น ดับกระหาย
  • มะดันมีฤทธิ์ช่วยในการขับถาย